Kur'an'a Dönmek


Merhabalar.

Başlangıçsız her şeyin evveli, nihayetsiz her şeyin sonu;Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi; noksan sıfatlardan, yaratılmış olmaktan ve zevale uğramaktan beri ve varlığı kendinden olan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Kıyamete dek salat ve selam, rahmet Nebisi, Ümmet'in şefaatçısı, halkın aynasında Hakk'ın kainattaki tecellilerinin en mükemmeli olan Cenab-ı Peygamber sallellahu aleyhi vesselem'e, O'nun hoş ve temiz sahabilerine, O'na uyanlara ve O'nun yolundan giden müminlere olsun.

Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim; yalnız ona inananların değil,  bütün insanların kitabıdır. O yalnız Müslümanların problemlerini değil, bütün insanların problemlerini çözmek için gelmiştir.

Müslümanların problemlerinin çözülemiyor olması, Kur'an-ı Kerim'i bin küsur yıldan beri terk etmiş ve onu her çağa göre anlamaya çalışıp uygulamayı ihmal etmiş olduklarındandır. Cahiller ve Müslümanlar Kur'an'ı çok okuyorlar, ama manasını anlamadan okumanın, teybe konulan bir kasedin Kur'an okumasından ne farkı vardır? Hala bunun farkında olmayan Müslümanların elbette işleri, sorunları çözülmeden, yüzüstü kalmaya mahkumdur. Öyleyse yapılacak iş,  Kur'an'a dönüp onu zamanımızın bilgisine ve şartlarına göre yeniden anlamak olmalıdır.

Bu vesileyle Kadir geceniz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Allah, biz kullarını Kadir gecesinin hayır ve faziletine eren salih kullar zümresine ilhak eylesin. 

Selam ve dualarımla birlikte en Güzel'e emanet olun efendim, saygılarımla.

Recep Altun