İnsanı En Sağlıklı Kontrol Eden Öğreti Dindir

İnternetten Alıntıdır.
İnsanı en sağlıklı kontrol eden öğretinin ne olabileceği konusunda yaptığım araştırmalar sonucu; bunun ancak din olabileceği konusunda görüşlerini paylaştığım Prof. Dr. Hüseyin Atay, bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunu çökertmek için, Batı'nın ilmi ve kültürü ile siyaseti ve silahı ile hücuma geçtiğini vurgulayarak tezine şöyle devam etmektedir: Saldırı enstrümanların her birinde uzmanlaşmış insanlardan kendi çıkarlarına göre hareket edebilecek olanları seçerek onlar vasıtasıyla toplumda ve millette gedikler açtı. Bu gediklerden öyle engeller yerleştirdi ki, insanların birbiriyle kolay anlaşıp diyalog kurmalarını önledi. Böylece milleti böldü ve birbirine düşman yaptı. Milleti millet olmaktan çıkarmak için, halkın dinine hücum etti ve dini bütün olumsuzlukların tek sebebi olarak gösterdi.