Artık


Halife olarak yaratıldık
Üflenen ruhtan can aldık
Meleklere bile ayan olmuş
Yeryüzünü kana buladık.

Bozguncu ve kan döken
Bir mahluk olarak tanındık
Sürüldüğümüz günden beri
Yeryüzünde hep kan akıttık.

Sonu yok bu vahşetin
Kıyamete dek sürecek
Kim bilir daha ne canlar
Bu oyuna kurban gidecek.

Terazisi yok bu dünyanın
Alma mazlumun ahın
Hesabını vermek zordur
Mahşere kalan günahın.

Allah’tan kork;
Kuldan utan artık,
Bu millet uyandı
Sana zırnık yok artık!..

Recep Altun