Bir Çeşme Arıyorum


Boz bir tepenin eteğinde
Erimiş lülesi güneye bakan
Lülesinden ab-ı hayat misali
Gönüllere şifa akan
Bir yeşil salkım söğüt ağacının
Dalları altına sığınmış
Bir çeşme arıyorum,
Taşlarına hikayesi kazınmış...

Okumak istiyorum taşlarından
Kimler gelmiş, kimler geçmiş
Ne kiraz lebibler bu lüleden su içmiş
Hangi sevdalı bülbüller
Bu çeşmeyle dertleşmiş
Bir çeşme arıyorum,
Çobanların kuzuları ile meleşmiş...

Gözlerimi kapatıp, taşlarına uzanıp
Bütün dertleri bir tarafa bırakıp
Bu dünyanın anasını satıp
Yatmak üzere bir sevda masalına
Bir çeşme arıyorum,
Beni gark edecek akan sularına...

Hiç uyanmasam
Bu masal uykusundan
Çeşmenin şırıltısı, kuşların cıvıltısı
Su içmeye gelen çobanı, yolcusu
Yeter bana bunların şarkısı
Gönlüm engin, yüreğim zengindir
Bana zarar verir, bundan gayrısı...


Recep Altun