Kibir

“Kibirli davranarak yüzünü insanlardan çevirme, yeryüzünde çalım satarak yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman, 31/18)


Kibrin sembolü şeytandır. Çünkü o, Hz. Adem’i küçük görmüş ve ona saygı secdesinde bulunmamıştır.  (Bakara,2/34) Bu sebeple, kişinin kibre kapılması, şeytanlaşmaya açılan bir kapıdır.


Kibirli insanın tipik örneklerinden biri Karun’dur. Zira o, bütün mal ve mülkünü Allah’ın bir lütfu olarak değil, kendi akli kabiliyeti ve meziyeti olarak görmüştür.  (Kassas,28/78) Ayetin sonunda gelen ifadeler, kibrin ne büyük bir günah olduğunu açıkca ortaya koymaktadır. Çünkü, bu kimselerin Allah’ın sevgisinden mahrum kalacakları ifade edilmektedir.

Araştırma: Recep Altun