DostlukDostun derdi başkadır, hasreti etti  bahane
Bir anlam veremedi, narına oldu pervane
Bir kulak ver ne olur, şu derbederin zarına
Uğramaktır onun korkusu, dostunun ahına.

Yüz çevirmez dost, dostun yüzünden yana
Belki bu son demdir, gönül dostundan yana
Dostun dostu dostumuzdur, basarız bağrımıza
Yarı yolda bırakmak, yakışmaz bizim şanımıza.

İçimizde volkandır, kaynar dostluğun ateşi
Dostluğumuz bir başkadır, yoktur daha bir eşi
Gelseler bile bir araya, dervişlerin üçü beşi
Eremezler sırrına, Mevla'ya bırakırlar bu işi.

Recep Altun