30 Ağustos 2010

Zafer Bayramı


Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuzun birçk yeri elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu.

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. Anadolu halkı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla O'nun önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.

Yapılan birinci ve ikinci İnönü Savaşlarında başarılı olan ordumuz, Sakarya Savaşıyla taarruz durumuna geçti. Atatürk, ordularına: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır" diyerek, vatanın her karış toprağının düşmandan temizlenmesinin emrini verdi. Yapılan hzırlıklardan sonra, Musatafa Kemal'in Başkomutanlığında ordumuz, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarrruzu başlattı. 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı.

9 Eylül 1922'de Türk ordusunun düşman kuvvetlerini İzmir'de denize dökmesiyle yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş oldu.

Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos günü, 1935 yılında Zafer Bayramı olarak ilan edildi. Milletçe bugünü, her yıl bayram yaparak büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Bu savaşa katılan kadın-erkek, yaşlı-genç tüm Kahramanlarımızı ve Aziz Şehidlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.