Tevazu


Bencil ve kibirli bir aile, ne yaparsa yapsın huzuru bulamaz. Yüce Yaratıcı’sının hükmü karşısında saygı ile eğilmeyen baş kibirlidir. Kibirli kimse katı olur. Kibirli kimse ince bir aşk ile sevmeyi bilmez, incelip bir gönle giremez. Böyle biri düşmanıyla değil, dostuyla bile geçinemez. Ta ki tövbe edip, gerçek tevazuyu elde edene kadar.

Tevazu, güzel vasıflardan biridir. Cenab-ı Hakk, bu huyu has kullarının güzel bir hasleti olarak medih buyurur. “O çok merhametli Allah’ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler."

Hal böyle olunca, tevazuun zıddı olan gurur, benlik ve kendisini üstün görme gibi duyguların Müslüman’dan tamamen uzak duygular olması gerekmekle birlikte, benlik ve enaniyetten, “Öldürücü zehirden kaçar gibi” kaçmak gerekir.

Güzel geçim güzel ahlaktır. Güzel ahlakın temeli tevazudur. Tevazu ailede, işte, cemiyette ve her yerde güzel geçim için vazgeçilmez bir ahlaktır. O elde edilmeden gerçek huzur bulunmaz.

Nefsini beğenen ve nefsine itimad eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören ise bahtiyardır.

Recep Altun 

Çocuklara İsim Vermek

Yeni Doğan Torunumuz Ömer

İslam'da çocuğa genellikle doğduğu gün veya gece isim verildiği gibi, doğumunun üçüncü veya yedinci gününde de adı konulmaktadır. Resulullah (s.a.v.) oğlu İbrahim dünyaya gelince, "Bu gece bir oğlum doğdu; ona ceddim İbrahim'in adını verdim." (İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-Kübra) buyurmuşlardır. Dinimizde yeni doğan bir çocuğa isim verilmesiyle ilgili aşağıda belirtilen hususların uygulanması müstehap olarak görülmektedir:
  • Çocuğa doğunca veya doğumu müteakip yedinci günü adı konur.
  • Çocuğun ismini ilmiyle amil, ehl-i salih bir zata koydurmak iyidir.
  • Ashab-ı kiram çocuklarına isimlerini Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) verdirmeyi tercih etmişlerdir.
  • Çocuk, isim koyacak kişinin kucağına verilir. Kişi abdestli bir şekilde kıbleye döner, önce sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okur ve üç kere çocuğun sağ ve sol kulaklarına ismini tekrar eder.
  • Çocuğa isim koyduktan sonra hayır duada bulunulmalıdır. Peygamber efendimiz (s.a.v.), "Ya Rabbi, bu çocuğu hayırlı ve salihlerden eyle ve onun güzel bir şekilde yetişmesini sağla" diye dua etmiştir. 
Yüce Allah, tüm yeni doğan çocuklarımızı hayırlı ve salihlerden eylesin ve onların güzel bir şekilde yetişmelerini sağlasın. Amin.

Recep Altun