Çıkınağıl

Genç çoban, köyün en güzel kızına sevdalanır. Kızın da yüreği alevlenir genç çobana... Ama ağa kızıdır, mümkün değildir biraraya gelmeleri. Çoban bu sevdaya daha fazla dayanamaz ve bir gün genç kıza: "Kap çıkınını gel ağıla" der. Genç kız da çıkınını alır gelir ağıla, tam kaçarlarken ağa ve adamları basar ağılı ve çoban ile kızı oracıkta öldürürler. İçinden "kara sevda" geçen köy, adını bu olaydan alır: Çıkınağıl...

Çıkınağıl köyü Hirfanlı Barajı'nın suları altında kalınca, 1957 yılında taşınır, yerinden olur. 12 Eylül darbesinden sonra da isminden olur. Artık kasaba olan Çıkınağıl'ın içinden sevda geçen adı, dönemin belediye başkanının darbeci generale yaranma sevdasıyla Evren oluverir.

Şu anda Ankara'ya bağlı olan ve Ankara'ya 178 km. uzaklıkta bulunan yeni adıyla Evren kasabası halkı, yağcılık nedeniyle ilçelerine verilen Evren ismini hiç kabullenememişler ve köylerinde geçen bu kara sevda olayının köylerine verdiği Çıkınağıl ismini kullanmaktan asla vazgeçmemişler.

Aradan 31 yıl geçmiş olmasına rağmen, bir faydasını da göremedikleri darbeci generalden şikayetçi de olan Evren ilçe halkı,  eski isimleri olan Çıkınağıl'ı tekrar resmen kullanmak istemektedirler.

Kaynak: Web Sitelerinden Araştırılarak Yazıldı.