Allah'ı Anmak


İslam dininin diğer önemli bir buyruğu yüce Allah'ı hatırlamak ve akılda tutmaktır. İşte bunu Kur'an öğretmektedir: "Rabb'ini, seni var edip büyüteni ve eğiteni unutunca, anımsa." Bu Kur'an'ın emridir. Allah'ı zikretmek iki şekilde olur: Birincisi adını ve sıfatlarını dil ile söylemek, ikincisi de onu ve sıfatlarını anımsamak ve hatırda tutmaktır. En önemlisi budur. Çünkü dil ile Allah'ın yüce adını söylerken bazen insanın aklı başka yerde olabilir. Her zaman Allah'ı anımsayan ve O'nun huzurunda olduğunu düşünen bir kimse Allah'ın emirlerinin dışına çıkmaz. İşte dinin bütün buyruk ve yasaklarına uymayı kapsayan bu farz, en büyük dini farzdır. Ancak Allah'ı sayı ile anmamak gerekir. Allah'ı zikrederken saymayı bırakmak doğru olan yoldur. Kur'an'da Allah'ı zikretmek vardır, ama bunun sayısı yoktur. Sayı ile meşgul olmak Allah'ı değil, sayıyı anımsatır ve sayıyı akılda tutmak önem kazanır. Allah'ı sayı ile anmak yanlıştır. Hiç kimsenin de bu iş için sayı tayin etmek hakkı yoktur. 

Prof.Dr.Hüseyin Atay
Kur'an'a Göre Araştırmalar-III

Affetmek

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
"Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever." Al-i İmran:134Affetmek, intikamdan daha yücedir; şefkat, öfkeden daha güçlüdür!


AÇIKLAMA: Hz. Yusuf filminden bir görüntüdür. Video karesinde görüntüye giren Hz. Yusuf (A.S.) Adnan ise Potifar'ın ustabaşı, en son karede yer alan da Firavun'un müdürü Potifar'dır.