Ucube Resim Sergisi


Heykeltıraş Mehmet Aksoy'a destek amacıyla Eskişehir'de açılan 'Ucube-Ebucu' adlı karma sergide yer alan cami mahyasına konulan 'Ucube' yazısı ile türbanlı bir kadının yüzünün, bayan iç çamaşırı ile resmedilmesine her müslümanın şiddet içermeyen tepkisini göstermesi gerekmektedir.

Özellikle bu benzetme ile Müslümana, Müslümanlığa, İslam'a ciddi şekilde hakaret vardır. İnsanlar, Müslümanlar ve Türk Milleti bu sergide yer alan çirkin ve nahoş resimlerle tahrik edilmek istenmektedir.

Türk milletinin manevi değerlerine, kutsal değerlerine saygı duymayan hiçbir zihniyet; çıkıp “biz o insanlara, o millete saygı duyuyoruz” diyemez!

Müslüman bir ülkede yaşayıp, Müslümanların ibadethanesini ucubeye benzetmek en büyük saygısızlıktır. Bir dönem ezanın Türkçe okunmasını sağlayan zihniyet ile bugün camileri ucubeye benzeten zihniyetin aynı zihniyet olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zihniyetin devamı olan bu zihniyette değişen hiçbir şeyin olmadığı da açıkça görülmektedir.

Benim kutsal değerlerime saygı duymayan, bana da saygı duymuyor demektir. Bunun takdirini Türk milleti yapacaktır. Cami mahyasına konulan 'Ucube' yazısı ile türbanlı bir kadının yüzünün, bayan iç çamaşırı ile resmedilmesini şiddetle kınıyoruz!. Bu, Türk Milletine ve Müslümanlara yapılan en büyük saygısızlık ve hakarettir, bunun izahı yoktur!

Hiçbir kimse camilerimize ne el, ne de dil uzatabilir. Yapılan bu davranış ve bu benzetme Müslümanlara yapılmış en büyük saygısızlıktır. Hiçbir kimse dini inançlarımıza yönelik bu tür benzetmeleri yapamaz. Yapanları ve bu davranışa destek verenleri şiddetle kınıyoruz!

İnsanlar, istedikleri gibi düşünüp yaşayabilirler ve konuşabilirler, ama bu hak asla başkalarının kişilik haklarına, inançlarına ve görüşlerine karşı hakaret etme hakkı vermez! Dini inançlarımıza hakaret edilmesini, ibadethanelerimizin ve camilerimizin bu şekilde çirkinleştirilmesini şiddetle ve esefle kınıyoruz...