İmrahor Vadisi

Ankara’nın güneydoğusunda bulunan İmrahor Vadisi, güneyinde Eymir Gölü, kuzeyinde Mamak viyadüğü arasında kalan, önemli rekreasyon alanlarından birisidir.