Yalan Dünya'ya Yeni Karekter Geldi


Çünkü Tülay Lale mahlası olsa olsa bir diziye karakter ya da bir insana sahne ismi olabilir

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ‘TL Simge Yarışması’ adından da anlaşılacağı üzere manasız bir yarışma. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyor ama açıkçası buna neden TL’den başlandığını anlamıyorum. Kaldı ki Tülay Lale adını ilk duyduğumda herhalde Gülse Birsel 'Yalan Dünya' kadrosuna Orçun kadar sükse yapacak yeni bir karakter dahil etti diye düşündüm. Uzun lafın kısası, mahlası kim bulduysa, bulunduğu ortamdan pek uzağa gidemesin diye koymuş olmalı...

Yeni tasarıma değinecek olursak herkes bir şeylere benzetebilmiş, vallahi helal olsun. Kendi adıma, yeni simgeyi imgeleyemedim bile. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a göre; “Şu andaki paramız gücü, bağımsızlığı temsil ediyor” Bana göre; "Şu andaki paramız birilerinin gücünü ve bağımsızlığını temsil ediyor!”

 MUHTEŞEM TÜLAY'MAN

* burusvilis: TL simgesini bulan kadının adı Tülay Lale imiş. Kadının akrostişi bile para ediyor be.

* esevingen: TL'nin yeni simgesi için Tülay Lale adlı bir vatandaşın çalışması seçilmiş, kadın muhtemelen 5-6 yaşından beri TL çalışıyor zaten.

* AhmetMacit: Türk Lirası simgesini Tülay Lale adı soyadına göre tasarlamış, dua edin asıl ben tasarlamış olsaydım haliniz dumandı.

* TolgaARACI: Türk Lirası simgesi € ve £'un yasak ilişki sonucu ortaya çıkan gayri meşru çocuğu gibi.

* Bahelee: Biz toprağa Cemre düşecek diye beklerken, Türk Lirası'na Simge düştü.

* iversonics: Tülay Lale bir günde, hakkında en çok konuşulan mühendis olarak 'Muhteşem Tülayman' lakabını sonuna kadar haketti.

* onarili: (C)ümleniz (H)ayal (P)eşindesiniz. Türk Lirası simgesi ile RTE harfleri oluşturanlara duyurulur.

* mufitsamik: Hepimiz Tülay Lale'yiz esprisini yapan oldu mu? Görmedim timeline'ımda.

* mertyenel: Türk Lirası'nın yeni simgesini ilk denemede çizemeyenlerden misiniz?

* UygarTaylan: Tülay Lale; telefonla konuşurken önündeki kağıda karaladığın isminin baş harflerini Türk parasına geçirdiğin için umarım mutlusundur.

* kmlklkc: Türk Lirası’na bulunan simge, tasarımcının çişi geldiği bir sırada alelacele yapılmış gibi duruyor...

* fakealicee: Sonunda paramız Lidyalıların bulduğu andaki görünümüne büründü. Zira simge mağara çizimlerinden daha primitif.

* NaferErmis: Türk Lirası'nın simgesinde şimdiye kadar bulunan mesajlar: RTE, haç işareti, çıpa, olta, çift bıçaklı Gilette, çatı anteni, TL ve Tülay Lale.

Drita Draz
ddraz@hurriyet.com.tr
04.03.2012

Harfü'n-Nun
Ya Rabb bir derd ver ki bana asla derman olmasın
Yak narın aşkıyla bu canımı gayrıya biryan olmasın

Arz-ı cemal eyle ne olur bu aşığın didarına
Öyle bir ihsan eyle ki fevkinde ihsan olmasın

İstediği sensin şahım bu canımın her an şahı
Her-demi hem-bezmi sen ol huri vü gılman olmasın

Bir aşiyan tutsun gönül mürg-i la-mekan elinde
Mekansız mekanı bulup hiç bir mekan olmasın

Ya Rabb bu Hulusi kulunun duasını eyle kabul
Hayranı kıl canını gayrıya hayran olmasın

Osman Hulusi Darendevi

Dostluğa Açık Gönüller


Muhterem Kardeşlerim!
İnsanlarla münasebetlerini nezaket ve müsamaha üzerine kuran Peygamber Efendimiz (s.a.s), her müminde bulunmasını arzu ettiği bir özelliğe şöyle işaret etmektedir:
Mümin cana yakındır. Başkalarıyla dostluk kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede ise hayır yoktur.[1]
Aziz Kardeşlerim!
Peygamberimizin ümmetinin Kur’an-ı Kerim’de en hayırlı ümmet olarak anılması, insanlara iyiliği tavsiye edip, onları kötülükten men etmeleri,[2] başka bir deyişle, İslam’ın güzelliklerini gönüllere ulaştırma sorumluluğuyla ifade edilmiştir. Bu kutsi görev ise, ancak gönülleri fethetmekle, insanlara karşı cana yakın olmakla gerçekleştirilebilir.
Rahmet peygamberine göre, Mümin, asla başkalarını suçlayan, lanet okuyan, kötü söz ve davranışlar sergileyen biri olamaz.[3] İnsanların en kötüsü, kendisinden iyilik umulmayan ve şerrinden korkulan kimsedir. En hayırlısı ise, kendinden iyilik umulan ve kötülük yapmayacağına inanılan kimsedir.[4]
Mümin, kırıcı ve nefret saçan bir dil ile değil, şefkat yüklü bir dille, rahmet lisanıyla konuşur. Rasûlullâh’ı öldürmek üzere giden Ömer ibnü’l-Hattab’ın Müslüman oluşunda görüldüğü üzere, gönül ehlini öldürmeye gelen bile, onda dirilir. Nezaket; husumet ve öfke duygularını eritip yok eder.
 Kardeşlerim!
Beşeri münasebetlerdeki soğukluklar ve insanlar arasına örülen duvarlar; terk edilemeyen bencilliklerden, çıkar tutkuları ve empati eksikliği gibi ahlaki kusurlardan kaynaklanmaktadır. Kaygısı dünyalıktan ibaret olanların, bunları kaybetmek ya da başkalarıyla paylaşmaktan duydukları endişe sebebiyle yaşadıkları ruhsal gerilimler, çevrelerine kaba davranışlar olarak yansıyabilmektedir. İşte böylece gönül kapıları başkalarına kapanmaktadır. Bu tür kimselerin kurduğu dostluklar, maddi çıkara dayalı olup samimiyetten yoksun olduğu gibi ahirette de hüsranla sonuçlanacaktır. Bu durum Kerim Kitabımız’da  şöyle haber verilmektedir:
“O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.[5]

Değerli Müminler!
 Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem’in gayretlerinin başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri de, insanlara nezaketle ve yumuşak davranması sayesindedir. Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.”[6] buyuran Rabbimiz, hem Efendimize hem de bizlere, birlik ve kaynaşmanın, ancak dostça bir yaklaşımla sağlanabileceği mesajını vermektedir.
Dostça yaklaşım, öncelikle karşıdakini anlama ile başlar. Onun bir insan olarak duygularını, acılarını ve sevinçlerini anladıkça muhabbet kapıları aralanır. Yeryüzü birbirini candan sevenlerle dolup taşar. Kazanılan her bir dost, gönlün bir sürûru ve neş’esidir. Kıtalar ötesinde bile olsa, ortak duyguyu paylaşanlardan birinin tebessümü, diğerlerinin de yüzünü güldürür.
Geliniz değerli kardeşlerim! Gönüllerimizi dostluğa açık tutalım. Yüreklerdeki manevi susuzluğu gidermek için el ele verelim. Allah için sevip seveceğimiz dostlar kazanmaya çalışalım. İnsanlığı iyiliğe çağıran o “en hayırlı ümmet”in birer ferdi olabilmek gayretinde olalım.


Hazırlayan: Dr. Bilal ESEN
                 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
Redaksiyon: DİB Hutbe Komisyonu

Kaynaklar: 
[1] Ahmed b. Hanbel, Müsned, IX, 134 (H. no: 9170).
[2] Âl-i İmrân 3/110.
[3] Tirmizî, Birr, 48.
[4] Tirmizî, Fiten, 76.
[5] Zuhruf 43/67.
[6] Âl-i İmrân 3/159.

Cuma Namazı Kadınlara da FarzdırİSLAM DİNİ

İslam; öğretileri Kur’an ve Sünnet’e dayanan,  Kur’an  kaynaklı ve insan eksenli bir dindir. İslam; ne bilginlerin otorite, görüş ve yorumlarına dayanan (müevvel), ne de halkın örf ve yaşayışına dayanan (mübeddel)  bir dindir. Kur’an’a göre İslam bir tevhid dinidir ve Şari’i (şeriatını koyan) sadece Allah’tır. Ne bilginler, ne de halk onda söz sahibidirler. Dolayısıyla, kimse kendisini Allah’la birlikte dinde söz sahibi olma konumunda göremez. Kişisel görüşlerini ve yorumlarını da Kur’an’ın buyrukları yerine koyamaz veya onunla eşdeğer kılamaz. Kulluk mesuliyetinin gerçekleştirilmesinde Kur’an’a teslimiyyet ve itaat, Hz. Peygamber’in Sünnet’ine müracaat esastır.

İslam; hak ve adalet, sulh ve sevgi dinidir. Haksızlıkları ortadan kaldırarak zulmü önlemek ve zalimi ıslah etmek ister. Mazlumun haklarını korumak ve savunmak İslam’ın başlıca hedeflerindendir. İnsanları ve cinleri  “kullukta” bulunmakla yükümlü tutarak bu hedefini gerçekleştirmeye çalışır. Çünkü “kulluk mükellefiyeti”, hem Allah’ın hem de insanların haklarını koruma ve yaşatma misyonunu kapsar. Hz. Peygamber’de nübüvvet görevini bu hedefler doğrultusunda yapmıştır.


CUMA NAMAZI KADINLARA DA FARZDIR

Yüce Allah  mukaddes kitabıı Kur’an-ı Kerim’in Cuma suresi 9. Ayetinde mealen: “ Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda,  hemen Allh’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu sizin için daha hayırlıdır."

Bu ayetteki “ey iman edenler”  hitabı bütün müminlere yönelik olup, her mükellef erkek ve kadını kapsamaktadır. Bu ayette herhangi bir sınırlama hasr ve tahsis söz konusu değildir.

Hilafetten saltanata geçişle birlikte, İslam inanç ve düşünce tarihinde, din ve ahlak anlayışında “an’anevi İslam devri” başlamıştır. Kur’an ve Sünnet’ten ziyade din bilginlerinin otorite oldukları bu dönemlerde müslüman ulema, mevcut sosyal ve kültürel durumu gözönünde bulundurarak : ”Cuma namazı  cemaat içinde bulunan her müslüman üzerine farzdır, ancak başkasının mülkiyetinde bulunan köle, kadın, çocuk ve hasta müstesnadır”  şeklindeki görüşe ittiba edilerek, mü’min kadınlara Cuma namazının farz olmadığı fikrini savunmuşlardır.

Cuma namazının kadınlara da farz oluşu bir iddia, mübeddel bir din anlayışı değil, bilakis Hz. Allah’ın Cuma suresi 9. Ayetiyle sabit bir hakikattır.  Ayrıca Allah’a kullukta cinsiyet ayırımı yapılmamıştır; erkek ve kadınların birbiriyle yarışmaları sağlanmıştır. Cuma namazının edası da Allah’a ibadetle kullukta bulunmanın yollarındandır.

Mü’min kadınların Mescid’de namaz kılmalarına ve hutbe dinlemelerine, nebevi sohbete iştirak etmelerine engel olmayan Hz. Peygamber, cemaatle günlük namazları ve Cuma namazı ile bayram namazlarını eda etmelerini teşvik etmiş, onlara bu konuda her türlü kolaylığı sağlamıştır.  Onlar için Mescid’de bir kapı ayırmış, namazda da kısa okumuş, namaz için ayrı saflar düzenlemiş, Mescid’den erkeklerden sonra çıkmalarını sağlamıştır.

Cuma namazının kadına farz olmadığı hükmü, ataerkil din anlayışı ve ön yargılara dayanmaktadır. Bu bağlamda kadınlarımıza: “Haydi kadınlar, sizlerde Cuma namazlarınızı eda etmek üzere camilere gidebilirsiniz.” Diyebiliriz.

Cumanız hayırlı ve mübarek olsun!

Araştırma: Recep Altun   

Kar TanemSen kar tanesi ol, düş bana
Ben sevinmeliyim...
Kardaki ayak izlerimde
geleceğini görmeliyim.

Sen yağdıkça üzerime
Ben üşümeliyim...
Karla kefenlenmiş bedenimde
Yaşadığımı hissetmeliyim.

Rüzgar esmesin; tipi, boran olmasın
Böyle lapa lapa süzülmelisin
Başımı kaldırıp, göğe baktığımda
Bana bir melek gibi görünmelisin.

Sen benim karım, kar tanemsin
Nerde ve  ne zaman ineceksin?
Dört gözle bekliyorum seni
Ne olur, fazla bekletme beni...

Recep Altun

Aşkın Hakkıhangi  ateşlerle oynuyorsun  bilmiyorum
bu ateş, seni bir gün kül edip bitirecek!
ben hiç sevmedim, seni de sevmiyorum
bu aşkın inadı, beni  bir gün  öldürecek!

çok gördüm böyle aşkları, ben aşık olmam!
aşkın sonu yoktur, ben sevmekle kalmam!
gönlümüz, ne ateşlerde yandı  da kül oldu
başka çare kalmadı, seni sarmak şart oldu.

başıma ne işler açtın, ey! İnatçı aşkın kadını
vazgeçmedin benden, aldın meşkin tadını
seni çok uyardım, üstüme fazla gelme diye!
benim aklımı çeldin, seni seviyorum  diye!

hani sevgi, hani aşk, nerde o verilen sözler
hepsi  bir yalanmış, alınan hevesle bittiler
kalmaz ya, ben de bulurum birgün aşkımı
bak ta gör; nasıl veriyorum,  aşkın hakkını...

Recep Altun

Kalemi Güçlü Gezgin Aranıyor

Pazartesi günlerinin stresinden kurtulmak için tatil hayalleri kuruyorsanız, parasızlık nedeniyle hayalleriniz yarım kalıyorsa,  işte size bir fırsat. Gazella Turizm, "3 Kıta Bir Blogger" yarışmasıyla hayalini en güzel anlatan blog yazarına 2.500._ Euro değerinde tatil hediye ediyor. 

Yarışma Gazella Facebook Fan sayfasındaki (www.facebook.com/GazellaTurizm) "Yarışma" sekmesi üzerinden gerçekleştirilecek. İçinde en az 3 gezi yazısı bulunan blog sahipleri bu sekmeden yarışmaya kayıt yaptıracak. Facebook üzerinden herkese açık oylama yapılacak. En fazla oy alan 10 aday ikinci aşamada hayal ettiği tatili yazacak. Bu metinleri deneyimli gezgin ve yazarlardan oluşan jüri değerlendirecek. 31 Mart'ta sonuçlar açıklanacak. Son başvuru tarihi 01 Mart'tır. 

Blogger arkadaşlarımdan en az elinde 3 gezi yazısı bulunanlar için bir fırsat olan bu yarışmaya katılmalarını öneririm. Katılacak blogger arkadaşlarıma şimdiden şans ve başarılar dilerim. 

Aladdin'in Sihirli Lambası

Tıkla ve Oku
Lambadaki Ruh

Aladdin'in sihirli lambasını oldum olası severim. Lambanın gövdesini parlatır gibi lambaya uygulanan birkaç  el sürtmesiyle lambadan dışarı çıkan cinin:  "Dile benden, ne dilersen sahip!" diye seslenmesi yok mu, işte o zaman dünyalar benim olurdu.

Ben de,  insanların ruhlarını bu sihirli lambanın içindeki cine benzetirim hep.  Hepimiz birer Aladdin'in sihirli lambasıyız. Merhametli ve içi sevgi dolu birilerinin gelip,  bu lambanın içinde yıllardır sıkışıp kalmış;  dışarıdaki sevgiye  ve şefkate hasret  ruhlarımızı  azade edecek,  merhametli bir elin dokunuşunu  bekleriz.

Yüce Allah, tüm ümmet-i Muhammed'e; içi sevgi dolu, merhametli  ellerin dokunuşlarını lütfeylesin.

Recep Altun


Radyonun Gerçek Gücü


Bugün radyonun gerçek gücünden tam olarak yararlandığımızı söylemek mümkün değildir. O günümüzde, temel bir iletişim aracı olmaktan çok, daha farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İlk ortaya çıktığı yıllarda gerçek anlamda bir “büyülü kutu” yakıştırmasıyla insanların hayret, merak ve hayranlık duygularını zirveye taşımış, onların sade dünyalarını olağanüstü bir yoğunlukta renklendirmişti. Radyo, yüreklerden taşıp gelen samimi duyguları, hoş sözleri, taze haberleri ve romantik ezgileri, kocaman bir aile olarak bütünleştirdiği dinleyicilerine tıpkı bir aile bireyinin yakınlığı ve sıcaklığıyla taşımıştı. İnsanların ufuk çizgilerini genişletmiş, duygu ve düşünce alemlerine kocaman pencereler açmıştı.


Günümüzde radyo, temel kitle iletişim sürecinin çok da içinde olmadan, iletişim sürecindeki etkinliği fazlaca da önemsenmeden kullanılmaktadır. Bu, onun gerçek gücünün farkedilmemesinden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce radyo yayını yüzyüze iletişime çok benzemektedir ve dinleyici radyoya karşı bir yakınlık duygusu içindedir. Radyo, insanı öncelikle bir tek noktasından kavramaktadır: Kulak. O mesajını sadece ses üzerine yükleyerek dinleyicisinin kulağına gönderir. Radyo yayınının temel meteryali sestir. Böylelikle mesajın alınması çok kolaylaşmaktadır.  Sözcükler yardımıyla kodlanarak kulağa ulaşan mesaj daha sonra doğruca beyine giderek orada çözülür ve değerlendirilir. Radyo, insanların duygu dünyalarına, heyecanlarına ya da hezeyanlarına değil, öncelikle beyinlerine hitabeder. Bu özelliği nedeniyle diğer kitle iletişim araçlarından farklı ve önemlidir.


Temel meteryali ses olan radyo bu özelliği sayesinde akla gelebilecek her konuyu kolaylıkla işleyebilme ve aktarabilme imkanına sahiptir. Radyo öncelikle kulağa seslenir ama, hemen sonrasında da insanların evrene açılan pencerelerini inşa eder.  Sağladığı hızlı ve doyurucu enformasyon akışıyla radyo, bireylerin dünyaya açılan gözü kulağı olmakta, daha ileriki aşamalarda da onları yönelttiği düşünme, yorumlama, yargılama ve eyleme dönüştürme yollarıyla insanların sosyal hayat içindeki rollerini oynamalarına yardımcı olmaktadır.


İletişim alanında yapılan araştırmalarda, sözel sunumun çoğu insanlar için görsel sunumdan daha etkin olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit, radyonun gerçek gücünün açık ifadesidir. Bu kapsamda, özellikle bireyler ve toplumlar için önem taşıyan mesajların iletilmesi, ikna tekniklerinin kullanılması konusunda radyonun gücü tartışılmaz bir konuma gelmektedir.


Sonuçta radyo, söylenecek önemli bir sözü, verilecek önemli bir mesajı olanların, bireyler arasında gerçek iletişimi dolayısıyla gerçek birliği, hoşgörüyü, barışı sağlamayı hedefleyenlerin, ciddi, tutarlı, dürüst iletişimcilerin aracı olarak ortaya çıkmaktadır. İletişimsizlikten, anlaşamamaktan, uzlaşamamaktan, bölünmeden şikayetçi toplumların acilen ve mutlaka radyonun gerçek gücünü keşfetmeleri ve kullanmaları zorunluluğu kendisini göstermektedir.


Araştırma: Recep Altun
Kaynak    : İletişiverelim (Yrd.Doç.Dr.Sedat Cereci)