13 Nisan 2013

Kolaylık İlkesi


Yayımlamış olduğum "Kur'an'a Göre Araştırmalar I" adlı eserim çok rağbet gördü. Bu kitap Kur'an'a ve sağlam hadise dönerek İslamı yeniden anlamaya susamış müslümanların gönüllerine su serpti. Ben de bu nedenle ikincisini çıkarmaya hız verdim.

Hayatım boyunca öğrenmek için çok çalıştım ve şimdi öğrendiklerimi yeniden anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyorum. Bu çalışmalarımda Kur'an bana enerji, heyecan ve huzur veriyor.

Muhterem okuyucularımın yazdıklarımı değerlendirebilmeleri hususunda izlediğim yöntemi bilmelerinde fayda görüyorum. Bu yöntemi aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  • Söylediklerimin, Kur'an'ın, bütün beşeriyeti kucaklayan evrensel ve genel ruhuna uygun olmasına dikkat ederim.

  • Büyük âlim ve müçtehitlerin ilkelerine ve yöntemlerine önem veririm. Ama feri hükümlerde içine düştükleri çelişkilerden Kur'an'ın ruhuna ve felsefesine uygun gördüğümü alır, diğerlerini reddederim.

  • Kur'an'ın ruhuna, felsefesine ve gayesine uygun gördüğüm yeni bir anlayış elde etmişsem, yalnız Allah'a karşı sorumlu olduğumu düşünerek, elde ettiğim gerçekleri yazmaktan ve söylemekten çekinmem. Bu hususta Kur'an ve sağlam hadisten başka bir söze kendimi bağlı görmem. Bu, ilmin ve ulaştığım ilmimin gereğidir. Düşüncelerimi, hangi düşüncelere ters düştüğünü bilerek ve onlarla tartışarak ortaya koyarım. Böylece, başkalarının fikirlerinin bana hatırlatılmasma gerek bırakmamış olurum. 

Bazı kısımlarını akademik dergilerde yayınlamış olduğum fikri açıklamalarımı kitapçıklar hâlinde milletimize sunmanın, dine ve millete hizmet etmenin mutluluğunu duyuyorum.

Eserde İslamın on bir asırdır yanlış anlaşılmış olan "kolaylık ilkesi"ni araştırmaya konu ettim. Bu ilke, Kur'an ve hadislerde açık seçik ve pekiştirilmiş bir buyruk olduğu hâlde, onun zıddı olan "zorlaştırma"nın temel ölçü alınması çok şaşırtıcıdır. Kur'an ve İslam mantığına ters düşen bu tutumu, aslına döndürmek gerçek İslam âliminin görevi olmalıdır.

Bazı meselelere daha çok açıklık getirmek için yeri geldikçe onları farklı bağlamlarda tekrar ele almak, Kur'an'ın ve öğretim metodunun gereği olarak, on asrı aşkın bir süredir yapılagelen yanlışların zihinlerdeki etkisini silmekte en geçerli yoldur.

İyi niyet ve ihlasla çalışmak bize, başarıya ulaştırmak Yüce Allah'a aittir.

Hüseyin ATAY
Ankara, 1993
Hüseyin Atay'ın Web Sayfasına Git