Yazıklar Olsun!
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün PKK terör olayları karşısında verdiği demeçleri hatırlarsanız, konuyla ilgili olduğu için bu demeçlerinden sadece üç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
"...Terörle devleti hizaya getiremezler. İçeride ve dışarıda teröre karşı mücadele en tabii hakkımız. Bu da kararlılıkla sürecek. Bugün verdiğimiz şehitler, en zor hava şartları altında arkadaşlarına yardım etmek için her şeyi göze alıp havalanan helikopterin düşmesiyle verildi. Ailelerin hepsine sabır diliyorum..."
"...Türkiye'yi terörle herhangi bir şekilde hizaya getirmek asla mümkün değildir ve olmayacaktır. Terörle herhangi bir şekilde hak kazanmak asla mümkün değildir..."
"...Şiddetle ve terörle, Kürt sorunun çözümü konusunda bir yere varılamaz, bir devlet teröre baş eğmez, hiçbir devlet terörle de hizaya getirilemez..” 

Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül her demecinde Türkiye'nin ya da devletin "terörle hizaya getirilemeyeceğini" vurgulamıştır. Bir kere Cumhurbaşkanımızın kullandığı "hizaya getirilmek" deyimini hiç hoş karşılamıyordum. Neden mi? Kim hizaya getirilir? Yani Türkiye, ya da devlet hizaya getirilmeyi hak eden yanlış bir davranış ya da yol üzerinde miydi?..

Peki, şu andaki durum nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün deyimiyle, Türkiye ya da devlet terörle hizaya getirilmiş midir?..

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf karesi 27 Nisan 2013 tarihli Sözcü gazetesine aittir.  26 Nisan 2013 tarihinde bir festival için İzmir Bayındır'a giden Devlet Bakanı Bülent Arınç ve eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanına bir kadının yaklaşarak "Yazıklar olsun, sattınız vatanı!" diye isyan ettiğinin haber fotoğrafıdır.

Bu neyi gösteriyor?.. Türk milletinin olayın farkında olduğunu gösteriyor. Kanla irfanla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet muhafaza ve müdafaası için ne gerekiyorsa elinden geleni yapacağını gösteriyor...

Recep Altun

Tumblr Mikroblog

Pc Net bu ay ki (Nisan) sayısının 46,47,48, ve 49. sayfalarında “Dünyayla paylaşmak istediğiniz her şeyi Tumblr ile birkaç dakikada kolayca paylaşabilirsiniz” sloganıyla adım adım Tumblr Mikroblogunu kurmayı ve dünyaya bağlanmayı anlatan güzel ve Tumblr’u merak edenler için yararlı bir konuya yer vermiştir.

Her ne kadar şu anda Tumblr’a üye olan mikroblogcular bu konuyu çok iyi bilseler de aralarında Tumblr ile ilgili bazı ayrıntıları görmek ve bilmek isteyenlerin olabileceğini düşünerek paylaşmak istedim.

Tumblr’a yeni başlayacaklar için, Tumblr’a nasıl kaydolunacağından başlayarak; ilgi alanları, Beğenilen Bloglar, Bağlantıları Kurmak, Kişilik Kazandırmak, Bloğu Oluşturmak, Fotoğraf Gönderisi Hazırlamak, Kişisel Kolajın Yaratılması, Açıklama ve Etiketler, Göndermek, Blog Bulmak, İyi Blogları Takip Etmek, Kişiselleştirmek, Daha Güzel Bir Görünüm, Diğer Ağlarda Paylaşmak ve İşte Bu, başlıkları altında yeterince açıklamalar yapılmıştır.

Pc Net dergisi konuyu Özetle: “Tumblr sayfanızı, yani mikroblogunuzu oluşturdunuz! Artık istediğiniz gibi yazı ve farklı içerikler paylaşabilir, Tumblr topluluğuyla bağlantı kurabilirsiniz. Ana konular hakkında size yeterince bilgi verdik ama asıl iş size düşüyor:İnsanların blogunuzda gezmesi için çekici içerikler hazırlamak sizin göreviniz. Bunu yaparken eğlenmeyi de unutmayın!” şeklinde açıklayarak tamamlamıştır.

Meraklılarına duyurulur.

Recep Altun-yazblogcu@gmail.com

Dinde Zorlama ve Zorlanma Yoktur


"... Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hürriyetten daha geniş bir din hürriyeti en medenî milletlerin dinlerinde ve yasalarında bulunmamaktadır. Kim olursa olsun, herhangi bir kimse istediği dine girebilir veya çıkabilir, mensup olduğu dinin hükümlerine göre hareket edebilir veya etmeyebilir. Herkese kendi dinini uygulamasında sadece yardımcı olunur ve ona göre o kişiye muamele edilir. On dört asırlık tarih boyunca müslümanlar bunu gayri müslimlere uygulamışlar, ancak müslümanlara uygulamamakta hata etmişlerdir.

Bundan beş yüz sene önce, on beşinci asrın sonunda İspanya'dan dinlerinden ve ırklarından dolayı yurtlarından kovulan yahudileri dinleri, dilleri, ırkları ayrı olduğu hâlde vatandaş olarak bağrına basan Osmanlı idaresinin medenî seviyesine batı medeniyeti henüz gelememiştir. On asırdan beri, Anadolu'nun herhangi bir ücra köyünde gayri muslim, yahudi veya hıristiyan bir aile, hayatını sürdürmüş ve müslümanlar onlara insanca muamele etmişlerdir. Balkanlar'da, Ege adalarında, Kırım'da, İsrail'de, Rusya'da, Yunanda, Bulgar'da, Sicilya'da çoğunlukta oldukları bölgelerde müslümanlar elli senelik bir süre bile hayatlarını sürdürememişlerdir. Bugün de aynı ırk ve dilden oldukları hâlde yerlerinden, yurtlarından, dinlerinden mahrum bırakılmaktadırlar. Dünyaya zulüm ile nizam vermeye çalışan batı medeniyetine bunu anlatmaktan aciz kalmamız ve dünyanın kendisinin de bunu anlamaktan uzak durması neticesinde insanlığın ve müslümanların ne kaybettiğini görmek mümkündür. Atalarımızın yaptığı insani, güzel şeyleri anlatmaktan aciz hâle düşmüşüz, gerilemişiz.

Tarih tetkik edildiğinde görülecektir ki, müslümanlık bir memlekete girdiği ve yayıldığı zaman, oraya bir müstemlekeci olarak girmemiş ve oranın halkını İslamlaştırıp sömürme teşebbüsünde bulunmamıştır. Ama, Hıristiyanlık dünyası önce dinini yayıp sonra da ele geçirdiği bölgeyi sömürmeye başlamıştır. Yani Hıristiyanlığın sömürücü bir din rolünde ortaya çıktığı ve devam ettiği inkar edilmez, tarihî bir gerçektir. ..."

Prof. Dr. Hüseyin Atay
Kur'an'a Göre Araştırmalar - I

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Cenab-ı Allah, Aziz ve Necip Türk Milletine  Şanla, Şerefle Kutlayacağı Daha Nice Bayramlar Nasip ve Müyesser Eylesin!

Türk'e, Türklüğe, Türkiye'ye, Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Bayrağımıza ve Milli Bayramlarımıza Uzanan Eller Kırılsın!..

Cenab-ı Hakk; Vatanı, Milleti, Bayrağı, Dini, Namusu, Şerefi, Haysiyeti, Onuru ve Bağımsızlığı Uğruna Kan Dökmüş, Can Vermiş bu Aziz ve Necip Türk Milletinin Yar ve Yardımcısı Olsun ve Onu Her Türlü Kötülüklerden ve Zulümden Korusun!..

Recep Altun